Om Strikekortet.se

Målet med Strikekortet.se är att bidraga till föreningslivets inkomster. Strikekortet.se, ger föreningar, en större möjlighet till en framtida PASSIV inkomst.

I egenskap av samarbetspartner till Strikekortet.se erbjuds föreningar samt dess medlemmar vänner och bekanta möjlighet att ta del av de förmåner som Strikekoretet.se erbjuder.

Dessa erbjudanden och förmåner gäller vid obegränsat antal nyttjande tillfällen under den tid kortet gäller. Erbjudanden och förmåner är så väl lokala som rikstäckande. Kortets giltighet är ett år, utgångsdatum framgår på kortets nedre högra hörn.

Vad kostar det?

Medlemskap i Strikekortet.se kostar 499SEK inkl. moms, av denna summa går 250SEK till respektive förening / kort.

Ersättningarna för sålda kort, utbetalas månadsvis- följande månad. All utbetalning sker fortlöpande, allt eftersom förnyelse eller nya medlemmar tillkommer.

Kortet kan endast beställas via hemsidan. Uppföljning för framtida förnyelse ombesörjes av Strikekortet årligen vilket skapar en passiv inkomst åt föreningarna.

Strikekortet.se följer upp giltighetstider för varje medlem som betalt kortet, och skickar detta per post till addresaten/köparen. På detta sätt skapas en PASSIV inkomst för föreningarna. Föreningarna behöver således fortsättningsvis bara sälja till nykommande medlemmar.