Vad kostar det att bli leverantör?

Inte en krona. Företagarens motprestation för att ta del av denna kundmassa är följande:

  • Ge unika kunderbjudanden för Strikekortet.se's brukare.
  • Erbjudanden skall vara återkommande och icke begränsat till ett köptillfälle.
  • Erbjudanden skall vara unika för Strikekortet.se's brukare. Dvs. exempel 15% på samtliga produkter som företagaren erbjuder sin målgrupp.
  • Informera samtliga i personalkåren om Strikekortet.se och dess rabatter.
  • Synlig Strikekort's dekal i fönster samt kassamiljö. Dessa dekaler tillhandahålls av Strikekortet.se's representant

Beställningsformulär

Kontaktperson
Företagsnamn
Organisationsnummer
Telefonnummer
E-mail
Adress
Postnummer
Stad
Erbjudande